Filtersystemen

Helofytenfilters

Helofytenfilters zijn dé filters voor ecologische zwemvijvers. Zonder deze filters is geen ecologische zwemvijver mogelijk. Daarom wat uitleg over deze filters.

In een ecologische zwemvijver willen we schoon natuurwater, zonder afvalstoffen en met een goede waterkwaliteit. Dit kan met een helofytenfilter. Dat is een plantenfilter welke vaak een oppervlak heeft van 20 tot 30 procent van de totale zwemvijver.
Het eigenlijke filtergedeelte van een helofytenfilter wordt gevuld met een substraat. Aan het oppervlak van het filter worden in de lava moerasplanten (helofyten) geplaatst. Het zwemwater wordt door de lava gepompt waar zich biologische processen afspelen. Anaërobe en aërobe bacteriën gaan de afvalstoffen die in het water zitten op natuurlijke wijze te lijf en zetten dit om in methaan en nitraat. Het methaan verdampt uit het filter en het nitraat houden we over. Dit nitraat wordt door de helofyten (waterplanten) opgenomen als voeding. Op deze manier wordt het nitraat (biologisch afval) uit het zwemwater verwijderd.
De planten in het filtersysteem dienen één à twee keer per jaar te worden gesnoeid.

Foto’s

Foto’s © Copyright De Watermolen

Er zijn twee systemen in de helofytenfilters

Klassiek filter

Het klassieke filter werkt zoals hier boven beschreven en is de start geweest van ecologische zwemvijvers. Men ziet dit systeem nog heel vaak en het wordt ook gebruikt bij kleinschalige rioolzuiveringen.
Dit type filter functioneert de eerste paar jaren goed, maar men ziet daarna dat het toch wel zijn gebreken heeft. In het water wat gezuiverd moet worden komt ook zand en ander vuil terecht, wat niet door het filter verwerkt kan worden, en dit gaat zich ophopen. In rioolzuiveringen waar men deze filters gebruikt is de doorstroming vaak laag en daardoor duurt het langer -gemiddeld 10 tot 15 jaar- voordat dit type verstopt is. In zwemvijvers met een noodzakelijk hoge doorstroming echter, duurt dit proces slechts 3 tot 8 jaar, afhankelijk van omgevingsfactoren en van de wijze van aanleg. Is het filter eenmaal verstopt, dan gaat de waterkwaliteit snel achteruit en ontstaat ook veel algenvorming waardoor men eigenlijk niet meer kan zwemmen.
Renovatie van dit filtertype kost doorgaans meer dan de toenmalige aanschafkosten.

Mönch®filter

Dit gepatenteerde filter werkt als een klassiek filter, maar door innovatie en langdurig onderzoek is een uniek filter ontstaan. Dit filter heeft namelijk een doorspoelfunctie waardoor het niet meer kan dichtslibben en verstoppen.
Slechts één maal per jaar dient het filter te worden doorgespoeld, waardoor zand en ander vuil verwijderd worden en het filter optimaal zal blijven functioneren.
In dit filter kan men bovendien een fijner substraat gebruiken, waardoor zelfs de kleinste stofdeeltjes worden opvangen.
Het Mönch®filter is uniek door het door De Watermolen ontworpen doorspoelsysteem, met als resultaat glashelder water en een super waterkwaliteit!

Substraten en helofyten

Er worden verschillende substraten in de filters gebruikt, maar na veel experimenten bleek lava het beste substraat te zijn. Lava is een poreus gesteente waar veel nuttige bacteriën zich aanhechten en helofyten goed in groeien. Er zijn diverse soorten lava met verschillende eigenschappen verkrijgbaar. Een speciaal door De Watermolen op zijn specifieke oppervlak geselecteerd lava wordt in een buitenlandse groeve gewonnen en in al onze filters gebruikt.
Voor zwemvijvers is een speciale groep helofyten noodzakelijk. Wij hebben hier veel ervaring mee en mede door onze eigen kwekerij hebben wij uitstekende combinaties weten te ontwikkelen.

Brochure aanvragen